Další etapy restaurování hrobky Ignáze Fuchse a hrobky rodiny Kubinzky

V roce 2017 díky podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových  zón a díky dotaci z rozpočtu Městské části Praha 3 mohly postoupit práce na obnově dvou velkých hrobek o velký kus dále. MKČR přispělo částkou 200 000,- a MČ Praha 3 částkou 100 000,-. Židovská obec v Praze se podílela 205 500,-.

V rámci tohoto projektu byl zrestaurován ozdobný kovaný plůtek, kolem celé spodní části, a to včetně branky na hrobce I. Fuchse. Dále byl zrestaurován vnější plášť od korunní římsy (včetně) hrobky rodiny Kubinzky, spolu s ozdobnou kovanou vstupní brankou.

V areálu hřbitova se na ploše více než 10 ha nachází cca 25 000 náhrobků. Svou rozlohou a počtem náhrobků je největším židovským hřbitovem v ČR.Protože míra a rozsah údržby a oprav náhrobků úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav areálu vyžadoval. Péče o náhrobky a jejich oprava probíhá průběžně a Židovská obec v Praze na ní každoročně věnuje část vlastních prostředků.