Den židovských památek je již za dveřmi

V neděli 13. srpna 2017 bude v rámci oficiálního prvního ročníku Dne židovských památek v ČR otevřeno více než 50 vybraných židovských pamětihodností v Čechách, na Moravě a Slezsku. Návštěvníci budou moci navštívit také hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí.

Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno rekonstruovaných objektů z projektu Revitalizace židovských památek 10 hvězd, které bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné. „Ačkoliv je Den židovských památek zaměřen především na regionální památky, v Praze budou moci návštěvníci za zvýhodněné vstupné navštívit Jeruzalémskou synagogu, kde jsou umístěny expozice dokumentující obnovu židovských hřbitovů a synagog po roce 1990,“ uvedl Pavel Veselý, hlavní koordinátor akce. Památky budou přístupné od 10:00-17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času. Akci pořádá Židovská obec v Praze ve spolupráci se Správou budov a hřbitovů a. s. Matana, Federací židovských obcí v ČR, Židovskou obcí v Brně a Židovskou obcí v Teplicích. Novinkou letošního ročníku je i zapojení objektů, které nejsou ve vlastnictví židovských obcí – například synagoga v Podmoklech u Sušice.

Více informací naleznete na FB stránce Dne židovských památek - https://www.facebook.com/events/671429693047979/

Seznam zapojených památek je na webu https://sites.google.com/site/denzidovskychpamatek/