Ocenění prezidenta Zemana. Česko a Izrael

4. 9. 2017 ČT 24 Události, komentáře

David BOREK, moderátor

--------------------

Prezident Zeman obdrží 18. září v New Yorku cenu, kterou uděluje americká židovská nadace Gershon Jacobson Jewish Continuity Fund. Ocenění, které převezme v rámci své cesty na Valné shromáždění OSN, má Zeman dostat za dlouhodobou podporu Izraele. Uznání americký Židů si vysloužil už před dvěma lety na konferenci americko-izraelského výboru pro veřejné otázky. Tam parafrázoval větu Ich bin ein Berliner, kterou v roce 63 u Berlínské zdi pronesl někdejší prezident Kennedy.

 

redaktor /citace: Miloš ZEMAN, prezident republiky, 2. 3. 2015/

--------------------

"Znáte ten známý slogan: Ich bin ein Berliner. Nyní musíme všichni říct: Jsem Žid. Vaše diskriminace je naše diskriminace. Vaše oběti jsou naše oběti."

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, vítejte.

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Dobrý večer.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Ten postoj Miloše Zemana k Izraeli a k Židům je ojedinělý mezi politiky Západu?

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Možná mezi politiky Západu bohužel v současné době ano. Není ovšem ojedinělý na české politické scéně. Tady můžeme vysledovat příklon k Izraeli prakticky od sametové revoluce po roce 89. Už prakticky s politikou Václava Havla. A od té doby tato linie zahraničněpolitická stále drží, zaplaťpánbůh.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Máme rozlišovat postoj k Židům a k Izraeli?

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

V určitých sférách života určitě ano. Ale samozřejmě že jsou obě ty oblasti provázané. Jsou to takové spojité nádoby. Takže tam, kde se projevuje určitá nenávist vůči jedné komunitě, tak se dříve či později objeví i nenávist k tomu druhému, ať už je to tedy na začátku židovská komunita, nebo Izrael, tak se to může postupně změnit.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Máte nějaké vysvětlení pro tu kontinuitu po roce 89? ČSSD byla, když byla v opozici, občas kritická k proizraelské zahraniční politice předchozí vlády, a přesto výrazněji ten kurz nezměnila. Nebo změnila?

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Nezměnila. Bylo jasné, že vlastně je to politika hodnotová. Tady jde o to, že naše civilizace stojí na určitých hodnotách. Asi tady nemáme prostor, abychom všechno vyjmenovali. Ale reálná politika samozřejmě bývá postavena na ledasčems, ale já osobně jsem rád, že ty fundamenty zůstaly nezměněny a že se i čeští politici vždy přihlásila k těm hodnotám, na kterých ostatně stálo to Masarykovské Československo před válkou.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Pomine to, až odejde generace, která zažila listopad 89 a která třeba pamatuje Arafata, jak se líbá s Husákem?

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Není to vyloučeno. Ty signály už tady jsou. A podívejme se právě na tu západní Evropu, kde už k takové změně došlo. Po roce 67 Izrael byl vlastně velkým hrdinou té šestidenní války i v západní Evropě. Tam obdivovali jeho statečný postoj, že se dokázal ubránit obrovské přesile a tu válku vyhrál. Ale když se podíváme na dnešní politiku a bohužel právě z těch, řekněme, levicových stran zaznívají zcela opačné názory.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Což je zajímavé přepólování, protože v padesátých šedesátých letech byl Izrael in mezi evropskou levicí. Teď to vypadá, že získává sympatie docela i v koutech politického spektra, u kterých by se to dřív nečekalo, u radikální pravice, nemyslím tu neonacistickou, ale myslím prostě radikální nacionalisty a národovce v Evropě. To je budoucnost těch aliancí mezi Evropou a Izraelem?

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

My doufáme, že ne, protože my jsme se tím zabývali jakožto židovská komunita evropská a i našim izraelským partnerům jsme často vysvětlovali, že pro nás jaksi krajní pravice, a to také nemusí být skutečně jenom ta neonacistická scéna, jsou i tyto kontakty zcela vyloučeny. Ostatně ono je to docela vidět na vztahu ve Francii. Kdyby bývala Marine Le Pen vyhrála volby, nevím, jestli by židovská komunita se k ní přihlásila.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Na druhou stranu opravdu některé radiálně pravicové strany v Evropě získávají podporu a deklarují svou podporu Izraeli. To prostě se asi tomu se asi nevyhnete, ne?

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Je to právě dilema, který zřejmě bude třeba řešit v blízké budoucnosti. Ale ten prozatímní názor, především tedy Evropského židovského kongresu a, řekněme, těch mezinárodních židovských organizací je tento. Uvidíme, jaký vývoj přinese blízká budoucnost. Ale myslím si, že tento trend prozatím bude takto zachován.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Co o tom českém postoji soudí Izrael?

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Já musím říct, že vlastně postoj prezidenta Zemana je vnímán jako určitá špička ledovce. Tady se ví velmi dobře a izraelští politici v čele s premiérem Netanjahuem to i zcela veřejně deklarují a považují Českou republiku za skutečně nejbližšího spojence Izraele. Nebylo tomu vždycky takto. Byla tady určitá, řekněme, vize České republiky, že by takovýmto spojencem se mohl právě náš stát stát. A z té izraelské strany to takto vnímáno vždycky nebylo. Teďka se v poslední době podařilo i toto. Takže většina toho izraelského mainstreamu ví, že v Evropě jaksi nejbližším spojencem jsme my. A velice se toho váží. Oni vlastně to považují za určité pokračování té československé pomoci Izraeli v roce 48, o které se všichni žáci učí dokonce ve školách.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Ano, a o které si musíme na rovno přiznat, že to nebylo úplně jenom o hodnotách, ale také o tom, že rodící se sovětský blok chtěl Britům sebrat jejich mocenskou základnu na Blízkém východě.

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Je to přesně tak, protože tehdejší Stalinova vize byla taková, že implantuje ostrůvek komunismu na Blízký východ, tedy do toho moře imperialismu. Ono se mu to nepodařilo, protože z Izraele se stal zcela demokratický stát s tržním hospodářstvím, to bylo velké rozčarování pro tu sovětskou garnituru. Ono se jim to ale bohužel povedlo o něco později v případě Kuby.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, nejenom o Miloši Zemanovi a nejenom o jeho vztahu k Židům a k Izraeli. Děkujeme, na shledanou.

 

Tomáš KRAUS, tajemník, Federace židovských obcí v ČR

--------------------

Děkuji za pozvání, dobrou noc.

 

David BOREK, moderátor

--------------------

Děkujeme za sledování. Říkám to samé: dobrou noc.