Opravy a restaurování na Novém židovském hřbitově v Praze 3 v roce 2017

V roce 2017 byl díky dotaci 220 000,- z Dotačního fondu Městské části Prahy 3 uskutečněn projekt „Záchranné práce na staticky narušených náhrobcích na Novém židovském hřbitově“, který je součástí dlouhodobé koncepční péče o funerální architekturu v areálu hřbitova.

V areálu hřbitova se na ploše více než 10 ha nachází cca 25 000 náhrobků. Svou rozlohou a počtem náhrobků je největším židovským hřbitovem v ČR. V rámci tohoto projektu bylo opraveno 52 ks v sektoru především v sektoru 015. Povalené či nakloněné náhrobky byly vztyčeny, stabilizovány a šetrně očištěny. Proběhly nezbytné restaurátorské zásahy jako je bodové slepení, injektáž, doplnění chybějících částí apod.

Protože míra a rozsah údržby a oprav náhrobků úzce souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, je přes všechnu snahu prováděna pomalejším tempem, než by skutečný stav areálu vyžadoval. Péče o náhrobky a jejich oprava probíhá průběžně a Židovská obec v Praze na ní každoročně věnuje část vlastních prostředků.

Náhrobky č. 015-004-016 a 015-013-033 před a po opravě a restaurování.