Tradiční charitativní bazer

KKL-JNF ve spolupráci s WIZO Vás všechny zveme  na

tradiční charitativní bazar

ve prospěch Českého lesa v Izraeli!
Tento rok se bude konat od 23. 11. do 22. 12. 2017 v klubu Gešer, Maiselova 18,
otevírací doba pondělí – čtvrtek 11–17 hodin.
Za výbor KKL v ČR Eva Pezlová