Výstava ukáže, jaké je být školákem ve válečných letech

Prvním uceleným výstupem z projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání je výstava, která bude zahájená ve středu 15. března v 15 hodin ve vestibulu Pedagogické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Nese název Školákem ve válečných letech a je výsledkem práce patnácti týmů mladých lidí ze škol celé České republiky. Na vernisáži nebude chybět ani komentovaná prohlídka nebo promítání filmu Vyšší princip s komentáři historika Petra Koury a pamětníků Ludmily Fousové a Antonína Dvořáka.