Jeruzalémská synagoga

  Jeruzalémská synagoga  
  Bohoslužby se konají každou sobotu od 8:50  
         Páteční večerní bohoslužby zde budou                      
  1.9. v 19:28 a 16.9. v 18:58  
  20.9. v předvečer Roš Hašana 5778 v 18:30  
  21.9. - 1.den Roš Hašana šacharit v 8:50, teki´at  
  šofar v 11:00, mincha, tašlich a maariv od 18:15*  
  22.9. - 2.den Roš Hašana šacharit v 8:50, teki´at  
  šofar v 11:00  
  29.9.  předvečer Jom Kipur v 18:10  
  30.9.  Jom Kipur šacharit v 8:00, mazkir v 11:00,  
  musaf v 11:30, mincha, neila, maariv od 16:15*   
  Vyjma uvedených se zde večerní bohoslužby nekonají.  
  * časy budou upřesněny po ranní bohoslužbě