Staronová synagoga

3.11 pátek večerní bohoslužba 16:17
4.11 sobota VAJERA 1M 18,1-22,24  
  hf: 2Kr 4,1-37  
  mincha 15:35
  konec šabatu 17:25
10.11 pátek večerní bohoslužba 16:06
11.11. sobota CHAJEJ SARA 1M 23,1-25,18  
  hf: 1Kr 1,1–31  
  mincha  15:30
  konec šabatu 17:15
17.11. pátek večerní bohoslužba 15:57
18.11. sobota ŠABAT EREV ROŠ CHODEŠ KISLEV  
  TOLEDOT 1M 25,19–28,9  
  hf: 1S 20,18-42  
  mincha  15:30
  konec šabatu 17:07
19.11. neděle  Roš chodeš kislev  
24.11. pátek večerní bohoslužba 15:50
25.11. sobota VAJECE 1M 28,10-32,3  
  hf: Oz 12,13-14,10  
  mincha 15:30
  konec šabatu 17:01
1.12. pátek večerní bohoslužba 15:42
2.12. sobota VAJIŠLACH 1M 32,4-36,43  
  hf: Abd 1,1-21  
  mincha 15:30
  konec šabatu 16:57
     
     
  ***  
  V sobotu šachrit od 9 hodin   
  Maariv každý všední den  od 19:30