Staronová synagoga

30.6. pátek večerní bohoslužba 19:30
1.7. sobota CHUKAT 4M 19,1–22,1  
  hf: Sd 11,1–33  
  mincha perek  5 20:45
  konec šabatu 22:24
7.7. pátek večerní bohoslužba 19:30
8.7. sobota BALAK 4M 22,2–25,9  
  hf: Mi 5,6–6,8  
  mincha perek 6 20:30
  konec šabatu 22:19
11.7. úterý půst 17. tamuz 2:20 - 22:00
14.7 pátek večerní bohoslužba 19:30
15.7. sobota PINCHAS 4M 25,10–30,1  
  hf: Jr 1,1–2,3  
  mincha perek 1 20:35
  konec šabatu 22:12
21. 7. pátek večerní bohoslužba 19:30
22. 7. sobota MATOT-MASEJ 4M 30,2–36,13  
  hf: Jr 2,4–28; 3,4  
  mincha perek 2 20:30
  konec šabatu 22:02
24.7. pondělí Roš chodeš  av  
28.7. pátek večerní bohoslužba 19:30
29.7. sobota ŠABAT CHAZON  
  DEVARIM 5M 1,1–3,22  
  hf: Iz 1,1–27  
  mincha perek 3 20:20
  konec šabatu 21:50
31.7. pondělí předvečer půstu 9. av 20:45
1.8. úterý šacharit 8:15
  půst 9. av - konec 21:42
4.8. pátek večerní bohoslužba 19:30
5.8. sobota ŠABAT NACHAMU  
  VAETCHANAN 5M 3,23-7,11   
  hf: Iz 40,1–26  
  mincha perek 4 20:10
  konec šabatu 21:37
     
  V sobotu šachrit od 9 hodin   
  Maariv každý všední den a v pátek od 19:30  
  *