Staronová synagoga

1.6. pátek večerní bohoslužba 19:30
2.6. sobota BEHAALOTCHA 4M 8,1–12,16  
  hf: Za 2,14–4,7  
  mincha perek 2  
  konec šabatu 22:11
8.6. pátek večerní bohoslužba 19:30
9. 6. sobota ŠELACH LECHA 4M 13,1–15,41  
  hf: Joz 2,1–24  
  mincha  perek 3 20:45
  konec šabatu 22:18
12.6. úterý erev roš chodeš tamuz  
13.6. středa 1. den roš chodeš tamuz  
14.6. řtvrtek 2. den roš chodeš tamuz  
15.6. pátek večerní bohoslužba 19:30
16.6. sobota KORACH 4M 16,1–18,32  
  hf: 1S 11,14-12,22  
  mincha perek 4  
  konec šabatu 22:24
22.6. pátek večerní bohoslužba 19:30
23.6. sobota CHUKAT 4M 19,1–22,1  
  hf: Sd 11,1–33  
  mincha perek  5  
  konec šabatu 22:26
29.6. pátek večerní bohoslužba 19:30
30.6. sobota BALAK 4M 22,2–25,9  
  hf: Mi 5,6–6,8  
  mincha perek 6  
  konec šabatu 22:26
1.7. neděle půst 17. tamuz 1:52 -22:00
6.7. pátek večerní bohoslužba 19:30
7.7. sobota PINCHAS 4M 25,10–30,1  
  hf: Jr 1,1–2,3  
  mincha perek 1  
  konec šabatu 22:20
     
  V sobotu šachrit od 9 hodin   
  Maariv každý všední den a v pátek od 19:30