Staronová synagoga

1.10. pondělí ŠMINI ACERET  
  šacharit 9:00
  Mazkir 11:00
  mincha 18:15
  maariv a hakafot 18:45
2.10. úterý SIMCHAT TORA  
  šacharit 9:00
  HAKAFOT 10:00
  mincha a maariv 18:30
  konec svátku 19:27
5.10. pátek večerní bohoslužba 18:14
6.10. sobota BARCHI NAFŠI  
  BEREŠIT 1M 1,1-6,8  
  hf: Iz 42,5-43,10  
  mincha a maariv  
  konec šabatu 19:19
8.10. pondělí erev roš chodeš  chešvan  
9.10. úterý 1. den Roš chodeš  chešvan  
10.10.  středa 2. den Roš chodeš  chešvan  
12.10. pátek večerní bohoslužba 18:00
13.10. sobota NOACH 1M 6,9-11,32  
  hf: Iz 54,1-55,5  
  mincha a maariv  
  konec šabatu 19:04
19.10. pátek večerní bohoslužba 17:45
20.10. sobota LECH LECHA 1M 12,1-17,27  
  hf: Iz 40,27-41,16  
  mincha a maariv  
  konec šabatu 18:50
26.10. pátek večerní bohoslužba 17:32
27.10. sobota VAJERA 1M 18,1-22,24  
  hf: 2Kr 4,1-37  
  mincha a maariv  
  konec šabatu 18:38
28.10. neděle konec letního času  
2.11. pátek večerní bohoslužba 16:19
3.11. sobota CHAJEJ SARA 1M 23,1-25,18  
  hf: 1Kr 1,1–31  
  mincha   
  konec šabatu 17:26
     
     
  V sobotu šachrit od 9 hodin   
  Maariv každý všední den  od 19:30  
  *