Vysoká synagoga

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit v 8:30
mincha (odpolední modlitba) ve 14:00
V sobotu mincha od 13:30