Sociální oddělení

Sociální oddělení

Posláním  Židovské obce je mimo jiné poskytovat nebo zprostředkovat potřebným osobám služby, které jim zajistí takovou podporu a péči, kterou potřebují k důstojnému životu dle individuálních potřeb se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám přeživších holocaustu“.

 

Sociální oddělení poskytuje první kontakt pro všechny zájemce o sociální služby a sociální služby především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci ať z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci nebo  krizové situace.

 

Jedná se o

 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • pečovatelskou službu

Pracovníci oddělení pak zprostředkují informace a kontakt na další služby poskytované v rámci Židovské obce

 • osobní asistence a domácí zdravotní péče (KDP Ezra)
 • domov pro seniory a odlehčovací služby DSP Hagibor
 • dalších sociálních a veřejně dostupných služeb

Kontakt: pondělí - pátek: 8 - 15 hod.

(dále dle individuální domluvy s pracovníkem)

kontaktní telefon: 222 310 951

e- mail: sociální@kehilaprag.cz

web: www.kehilaprag.c

 

Registrované sociální služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Terénní a ambulantní služba, která zahrnuje: sociální poradenství, psychologické poradenství, výlety, pobyty, letní tábor pro děti, vzdělávací aktivity pro rodiče, pomoc v období těhotenství a po narození dítěte – obědy, pochůzky, Komunitní rodinné centrum Gešer – vzdělávací a komunitní programy.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů - domácnosti, instituce, veřejné prostory a objekty ŽOP

PO – PÁ 8 – 16 hodin.

Celková kapacita: 20 rodin s dětmi

Kontakt: Mgr. Ivana Praksová, tel. 224 800 819, e-mail: praksova@kehilaprag.cz

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Terénní a ambulantní služba, která zahrnuje: sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc Dusiach- telefonický a osobní psychoterapeutický kontakt s klienty, trénování paměti, Klub zdraví- plavání, cvičení, výlety, udržení kondice a sociálního kontaktu, rozvoz obědů, dobrovolnický program. Další programy pro sociálně znevýhodněné osoby – sociální podpory a sociální byty, porgram podporavného zaměstnávání

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů – domácnosti, instituce, veřejné prostory a objekty ŽOP PO – PÁ 8 – 16 hodin.

Celková kapacita: 240 seniorů a osob se zdravotním postižením

Kontakt: Mgr. Jana Charvátová, tel. 224 800 822, e-mail: charvatova@kehilaprag.cz

 

Pečovatelská služba

Ambulantní  a terénní služba, která pomáhá klientům s běžnými činnostmi v domácnosti - nákupy, úklid, pomoc s hygienou, zajištění stravy, pochůzky a doprovody, praní prádla a další služby dle individuální dohody. Součástí je také sociální poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů – domácnosti, instituce, veřejné prostory.

PO – NE 8 – 20 hodin.

Celková kapacita: 65 seniorů a osob se zdravotním postižením

Kontakt: Mgr. Klára Heroutová, tel. 226 235 150 819, e-mail: heroutova@kehilaprag.cz

 

První kontakt-

Zájemce o  informace či služby se může ozvat telefonicky, emailem, nebo osobně na Sociální oddělení ve 2. patře radnice ŽOP, Maiselova 18, Praha 1

 

Sociální pracovnice navštíví zájemce o službu v jeho domácím prostředí. V případě hospitalizace zájemce, je možné, aby sociální pracovnice provedla v místě hospitalizace, kde společně projednají potřeby klienta a vyberou vhodné služby, které organizace poskytuje. Pokud nedojde ke shodě, předá pracovnice další kontakty na jiné organizace, které poskytují další sociální služby

 

 • Pokud se sociální pracovnice domluví na spolupráci, jsou vyplněny formuláře, které jsou nutné pro poskytování služeb. Jedná se o souhlas o poskytování osobních údajů a klient je informován o nakládání s těmito údaji. Dále se vyplňují další údaje, které se shromažďují se zřetelem na poskytované služby.

 

 • Účastníkem rozhovoru může být zájemce, osoba/y blízké, které si zájemce přeje mít při jednání, tlumočník, zmocněnec, opatrovník.

 

Cíle služby

 • Podpora a rozvíjení samostatnosti a především soběstačnosti klientům v domácím prostředí.
 • Pomoc při udržování a navázání sociálních kontaktů v komunikaci s okolím
 • Pomoc při svém aktivním, společenském a komunitním životě, prevence osamělosti a sociálním vyloučení.
 • Poskytnutí informací a podpory, které pomohou klientovi zvládnout obtížné životní situace.

 

Další programy a projekty Sociálního oddělení


Dobrovolnický program

Sociální oddělení působí jako hostitelská organizace pro dobrovolníky ze zahraničí a České republiky. Zapojuje se i do programů firemního dobrovolnictví.(více samostatný odkaz Dobrovolnický program)

 

Kavárna Na balkoně

Nekuřácká tréninková kavárna Na balkoně funguje v rámci Programu podporovaného zaměstnávání Židovské obce v Praze a umožňuje najít pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce. více na http://www.na-balkone.cz/

 

Dílna Becalel

Objevujte židovskou symboliku s výrobky dílny Becalel."

Dílna Becalel byla vytvořena jako projekt Podporovaného zaměstnávání Sociálního oddělení Židovské obce v Praze. Specializuje  se především na  ruční výrobu ozdobných i užitných výrobků ze skla, keramiky a porcelánu. více na http://becalel.cz/?q=node/6

 

Vzdělávání a supervize

Sociální oddělení vytvořilo vzdělávací seminář pro pracovníky a zájemce z řad odborné veřejnosti. 

Etické zdroje judaismu pro sociální služby, 5 hodinový akreditovaný kurz MPSV

Úvod do judaismu - 4 hodinový kurz o zájemce o židovské tradice a židovskou kulturu

Informace o termínech a přihlášky: socialni@kehilaprag.cz

 

Praxe a stáže

Sociální oddělení nabízí na svém pracovišti stáže a praxe studentům VOŠ a VŠ.

Forma stáží a praxí - Krátkodobá (minimálně 30 hodin)
                             - Dlouhodobá (měsíční, semestrální, roční)
                             - Průběžná, bloková

Kontakt: Mgr. Jana Charvátová, tel. 224 800 822 e-mail: charvatova@kehilaprag.cz