Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP

Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOPProjekt s názvem Profesní rozvoj pracovníků SO ŽOP je rozdělen do několika klíčových aktivit (vzdělávání managementu, vytvoření vzdělávacího a hodnotícího systému, zavedení supervize, vytvoření fundraisingového plánu, vytvoření podnikatelského a marketingového plánu – projekt podporovaného zaměstnávání, odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a podpora dobrovolnického systému a vytvoření systému stáží a praxí).

Projekt je určen pro širší spektrum zaměstnanců ŽOP.

Všechny uvedené klíčové aktivity byly realizovány v průběhu roku 2014.