5.9.
2017

Kolokvium Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace

  • Kulturní událost
  • Konference

Druhý ročník česko-izraelského kolokvia, které se věnuje tématu Jeruzalém: věčný zdroj umělecké inspirace od středověku až po současnost proběhne 5. září  opět v prostorách  Akademie  věd  v Husově  ulici. Letos se zúčastní  celkem 12 přednášejících z Čech a Izraele,  kteří se budou snažit odpovědět na následující otázky: Jak teologická koncepce nebeského a pozemského Jeruzalému obohatila české umění, architekturu a urbanismus? Ovlivnil například Jeruzalémský chrám nebo Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě významné stavby v Čechách? Jakým způsobem křesťanští poutníci zobrazovali Jeruzalém? Proč a kdy se Jeruzalém stal vyhledávaným námětem židovských umělců?

Pořadatelem je Ústav dějin umění AV ČR, kontakt: janacova.at.udu.cas.cz

Více informací o kolokviu naleznete zde.

Program a další informace budou včas zveřejněny před datem konání kolkvia.

 

Nejbližší akce a události v měsíci

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
VEČERNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

čtvrtek 28. září od 19.00 hodin

Na úvod prohlídky se rozezní unikátní varhany pod rukama varhaníka
Václava Petera.

Vstupné:
Dospělí 80 Kč
Děti do 6 let zdarma
Děti 6–15 let a studenti 50 Kč

 

Český rozhlas Vltava

Pátek 29. 9. 2015

20.00 – 22.00

SYNAGOGY ČECH, MORAVY A SLEZSKA - 7. díl.

Páteční večer ke Dni smíření.

Tak jako každoročně pokračuje i letos Český rozhlas Vltava v reprízách dalšího pořadu cyklu Synagogy Čech, Moravy a Slezska. V premiéře vysílá...

Synagoga Kolín

neděle 1. října 2017

Koncert

PROGRAM 1.10.2017

Antonio Vivaldi Koncert B dur pro trubku a orchestr

(1678 – 1741)

Georg Friedrich Händel Sarabanda s variacemi

(1685 – 1759)

Juraj Filas Labutí píseň

(1955*) komorní kantáta pro koloraturní soprán a smyčce.

PREMIÉRA

PŘESTÁVKA

Antonio Vivaldi Laudate pueri, žalm 112 (podle současného číslování 113)

(1678 – 1741) pro soprán a orchestr

Árie č. 1

Gideon Klein Partita pro smyčcový orchestr

(1919 – 1945) Upravil Vojtěch Saudek

Jan Dismas Zelenka Laudate pueri, žalm 112 (podle současného číslování 113)

(1679 – 1745) pro soprán, trubku a orchestr

ÚČINKUJÍ:

Olga Jelínková, sólistka Opery Národního divadla v Praze – soprán

Jiří Houdek trubka

 

ORCHESTR ATLANTIS

Dirigent: Vítězslav Podrazil